W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 36/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące

Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d punkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) zarządzam, co następuje:

   § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym ustalonym w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

   § 2. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających  uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej członków (np. choroba), uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac  w komisji.

   2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji. 

   § 3. Ustalam wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w wysokości 200,00 zł brutto.

   § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka. 

   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
 
UZASADNIENIE
 

Nauczyciele kontraktowi, którzy odbyli staż określony ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, mogą złożyć wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Podjęcie czynności związanych z przeprowadzenia przedmiotowego postępowania jest wynikiem złożenia przez nauczyciela kontraktowego wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
Zgodnie z art. 91 d punkt 2 ustawy Karta Nauczyciela komisje egzaminacyjne powołuje Wójt Gminy w składach przewidzianym w art. 9g ust. 2 ww. ustawy.

 
 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 36/21
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 16. 06. 2021 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Jaskiernii, nauczyciela Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:

1. Leszek Latosiński                                     - przewodniczący
2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Iwona Moskal                                           - dyrektor
4. Ewa Danilewicz                                        - ekspert
5. Katarzyna Borkowska                               - ekspert 

Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godzinie 1000 w siedzibie Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Kwiatowej 20.

 

 

 

Powiadom znajomego