W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

28/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości – zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w polityce rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, dla działania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” dofinansowanie zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu
Status obowiązujące

Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 351 ze zm.)  oraz art.17 i  szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów    z dnia  13 września 2017 r.. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,  (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 ze zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz.1053 ze zm.)  zarządzam co następuje: 

      § 1. W zarządzeniu Nr 24A/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości – zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w  polityce  rachunkowości  dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, dla działania  pn. „Budowa terenu rekreacyjnego  w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” dofinansowanie zgodnie z umową  o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM     pod   nr WS-I-L.052.8.289.851.2018  zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu – znak: RO-I.0050.24A.2020 w załączniku  Nr 1 do zarządzenia nr 24A/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 marca 2020 r. pkt 8 podp. 6 otrzymuje brzmienie „Dla realizowanego Projektu ustala się odrębny system księgowy pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka”      

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiadom znajomego