W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 25/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  22 grudnia 2020 r.                                    

     § 1. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

     § 2. W uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 wprowadzam  następujące zmiany:

1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 60.805.026,72 zł zastępuje się kwotą 60.835.521,72 zł,           

2) w § 1ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 16.309.552,99 zł,

3) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 223.200,00 zł,  w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                 222.600,00zł            

4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą   60.612.321,72 zł,

5) w § 2 ust.1 w pozycji WYDATKI kwotę 69.767.314,72 zł zastępuje się kwotą 69.797.809,72 zł,  

6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 56.420.780,36 zł,   

7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą     25.639.841,12 zł,

8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.210.498,20 zł,

9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  157.887,37 zł,

10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 13.377.029,36 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 13.377.029,36 zł,

11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                                249.125,00 zł, 

12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi                                          150.875,00  zł.


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              

Powiadom znajomego