W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 21/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/47, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje: 
   
    § 1. W związku z zawartą w dniu 22 marca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Rafałem Barabaszem, warunkową umową sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 106/47, o powierzchni 0,1056 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00112924/8, (Repertorium A numer 3470/2021), nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości. 
   
    § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
Uzasadnienie
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  106/47,  o pow. 0,1056 ha, położona  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00112924/8, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Kobylarnia, gm.  Nowa Wieś Wielka, uchwalonym  uchwałą  Nr XXVII/223/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 41, poz. 844), na cele  zabudowy mieszkaniowo - usługowej (symbol w planie 68 MN/U). Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych. 
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.

Powiadom znajomego