W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 20/21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status Obowiązujące

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca     2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.2) oraz uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Poz. 3132), zarządzam, co następuje: 
   
 § 1. W zarządzeniu Nr 36/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.36.2018 ze zm.), wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 2 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Patrycja Kordys – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,” 

2) w § 2 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Agata Kunicka – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

3) w § 2 ust.1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Natalia Lewandowska – młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Uzasadnienie
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej w dniu 01 kwietnia 2021r.  w związku ze zmianami kadrowymi w Szkole oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym Patrycję Kordys oraz Agatę Kunicką. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej w dniu 01 kwietnia 2021r. w związku ze zmianami kadrowymi w Ośrodku oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym Natalię Lewandowską. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane