W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 68/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące

Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d punkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) zarządzam, co następuje:


   § 1. Powołuję komisje egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie osobowym ustalonym w Załącznikach od nr 1 do nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   § 2. 1. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej członków (np. choroba), uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac  w komisji.

   2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji. 

   § 3. Ustalam wynagrodzenie dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w wysokości 250,00 zł brutto.

   § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Nowa Wieś Wielka.

   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UZASADNIENIE
 

Nauczyciele kontraktowi, którzy odbyli staż określony ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, mogą złożyć wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podjęcie czynności związanych z przeprowadzeniem przedmiotowych postępowań jest wynikiem złożenia przez nauczycieli kontraktowych wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Zgodnie z art. 91 d punkt 2 ustawy Karta Nauczyciela komisje egzaminacyjne powołuje Wójt Gminy w składach przewidzianym w art. 9g ust. 2 ww. ustawy.

 

  

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 68/23

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia  20. 10. 2023 r.

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani  Ewy Kram,  nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:


1. Leszek Latosiński                                      - przewodniczący

2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Małgorzata Górska                                   - dyrektor

4. Marzanna Sępińska                                   - ekspert

5. Aleksandra Cieszyńska                             - ekspert 

 
Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 03 listopada 2023 r. o godzinie 900 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, ul. Powstańców Wielkopolskich 31 A

 
  
Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 68/23

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia  20. 10. 2023r.

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana  Piotra Dregera,  nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego:

 
1. Leszek Latosiński                                      - przewodniczący

2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Małgorzata Górska                        - dyrektor

4. Aleksandra Cieszyńska                  - ekspert

5. Marzanna Sępińska                                   - ekspert 

 
Posiedzenie komisji egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 03 listopada 2023 r. o godzinie 1030 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, ul. Powstańców Wielkopolskich 31 A

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego