W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 63/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.[1]), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249[2] ze zm.) oraz uchwały Nr L/380/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, zarządzam, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 50/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.50.2023) w § 2 ust.1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Natalia Wróbel – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


UZASADNIENIE

 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny był reprezentowany w Zespole Interdyscyplinarnym przez członka Zespołu Panią Natalię Wróbel. Powyższe Stowarzyszenie nie prowadzi działalności mającej na celu przeciwdziałania przemocy domowej. W związku  z powyższym nie jest konieczny udział przedstawiciela PKPS Zarząd Gminny w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.


 
[1] Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688,
[2] Dz. U. z 2023 r. poz. 289 i 535.

Powiadom znajomego