W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 59/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r., wydatków na finasowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej
Status obowiązujące

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), uchwały Nr XL/392/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,  zarządzam,  co następuje:


   § 1. Przystępuję z dniem 7 września 2023 r. do opracowania projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok.

   § 2. Ustalam wskaźniki wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. oraz wydatki na finansowanie inwestycji i wysokość rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.

   § 3. Zobowiązuję   kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Gminy, w  terminie do 30 września 2023 r., projektów planów rzeczowo–finansowych na  2024 r., opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr  XL/392/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac  nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi budżetu.

   § 4. Zobowiązuję  Skarbnika Gminy do przedłożenia Wójtowi Gminy w terminie do 13 października 2023 r., zbiorczych zestawień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i rozchodów budżetowych na 2024 r.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom komórek organizacyjnych  Urzędu Gminy.
  
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
                                                                                  
 

 

 

 

 

Powiadom znajomego