W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 55/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok
Status obowiązujące

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)  oraz  § 12 pkt 4 i 8 uchwały  Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023, zarządzam co następuje:

              

     § 1.Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  


     § 2. W uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia  2022 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 wprowadzam  następujące zmiany:

1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 70.150.935,92 zł zastępuje się kwotą 70.318.277,92 zł, 

2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 8.207.223,42 zł,

3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe wynoszą  6.403.035,64 zł,   w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku  727.640,56zł            

4) w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą  63.915.242,28 zł,

5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 81.060.793,37 zł zastępuje się kwotą 81.228.135,37 zł,  

6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą   63.042.110,96 zł,   

7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą      32.530.303,25 zł,

8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 9.769.632,72 zł,

9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  617.092,05 zł,

10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.186.024,41 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 18.186.024,41 zł,

11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi   263.480,00 zł, 

12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi    136.020,00  zł.

 

 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego