W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 50/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.[1]), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.[2]) oraz uchwały Nr L/480/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Wsi Wielkiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r, poz. 4523) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Nowa Wieś Wielka.

§ 2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1)    Marzena Matczyńska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,

2)    Arleta Woytynowska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzozie,

3)    Agnieszka Depka – psycholog w Szkole Podstawowej w Brzozie,

4)    Patrycja Kordys – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

5)    Agata Kunicka – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

6)    Iwona Puzio – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,

7)    Emilia Lewandowska – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej,

8)    Marianna Pękała – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Brzozie,

9)    Adam Boniewicz – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny,

10) Bartosz Ewiak – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny,

11) Tomasz Gołębiewski – dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny,

12) Adam Drabik – kurator specjalista V Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych,

13) Mariola Lewandowska-Pietras – kurator specjalista V Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej wykonująca orzeczenia w sprawach karnych,

14) Natalia Wróbel – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowej Wsi Wielkiej, członek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,

15) Piotr Glimasiński – młodszy wychowawca świetlic środowiskowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

16) Natalia Broda – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej,

17) Edyta Homeniuk – starszy specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

18) Edyta Łobodzińska – starszy specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

19) Monika Kotkowska- pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

20) Agata Bogusz – starszy specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

21) Sandra Łuszkiewicz – asystent rodzinny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

22) Justyna Dudziak – kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej wykonująca orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,

23) Lucyna Fiszer - kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej wykonująca orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 29 czerwca 2023 r. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Wsi Wielkiej.

Po opublikowaniu uchwały Wójt Gminy podpisał z odpowiednimi instytucjami porozumienia dotyczące współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Nowa Wieś Wielka. Następstwem tych działań jest niniejsze zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka, w którym wskazany jest imienny skład tego Zespołu.

 


 
[1] Dz. U. z 2023 r. poz. 572,
[2] Dz. U. z 2023 r. poz. 535

Powiadom znajomego