W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 27/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) oraz uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Poz. 3132) zarządzam, co następuje:

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 39/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.39.2021), w § 2 ust.1 wprowadzam następujące zmiany:

 
1)     pkt 14 otrzymuje brzmienie:


„14)  Bartosz Ewiak– dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

UZASADNIENIE

 

W związku ze zmianami kadrowymi w Komisariacie Policji Bydgoszcz – Wyżyny na stanowisku dzielnicowego rejonu obejmującego teren Gminy Nowa Wieś Wielkiej, Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny w piśmie z dnia 18 kwietnia 2023r. oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym dzielnicowego sierż. Bartosza Ewiaka. Jednocześnie wyłączono ze składu Zespołu mł. asp. Sebastiana Łazarowicza.   

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) oraz uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Poz. 3132) zarządzam, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 39/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka (znak:RO-I.0050.39.2021), w § 2 ust.1 wprowadzam następujące zmiany:


1)     pkt 14 otrzymuje brzmienie:

 
„14)  Bartosz Ewiak– dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny”

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami kadrowymi w Komisariacie Policji Bydgoszcz – Wyżyny na stanowisku dzielnicowego rejonu obejmującego teren Gminy Nowa Wieś Wielkiej, Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny w piśmie z dnia 18 kwietnia 2023r. oddelegował do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym dzielnicowego sierż. Bartosza Ewiaka. Jednocześnie wyłączono ze składu Zespołu mł. asp. Sebastiana Łazarowicza.   

 

Powiadom znajomego