W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 40/21
zarządzenie nr 40/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/21
zarządzenie nr 39/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 38/21
zarządzenie nr 38/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37/21
zarządzenie nr 37/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36/21
zarządzenie nr 36/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14-21
zarządzenie nr 14-21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej
zarządzenie nr: 13/21
zarządzenie nr 13/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34/21
zarządzenie nr 34/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/36, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 33/21
zarządzenie nr 33/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/65, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32/21
zarządzenie nr 32/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/38, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 31/21
zarządzenie nr 31/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/40, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/21
zarządzenie nr 30/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/64, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/21
zarządzenie nr 29/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/21
zarządzenie nr 12/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. inwestycji i remontów
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/21
zarządzenie nr 11/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/21
zarządzenie nr 10/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa)
zarządzenie nr: 9/21
zarządzenie nr 9/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/21
zarządzenie nr 28/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości – zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w polityce rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, dla działania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” dofinansowanie zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/21
zarządzenie nr 26/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/21
zarządzenie nr 8/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę w 2021 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/21
zarządzenie nr 25/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
zarządzenie nr: 24/21
zarządzenie nr 24/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/21
zarządzenie nr 23/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/21
zarządzenie nr 22/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/37, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/21
zarządzenie nr 21/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/47, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące