W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 84/21
zarządzenie nr 84/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze bezprzetargowej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olimpinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 83/21
zarządzenie nr 83/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze bezprzetargowej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, płożonej w Kolankowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/21
zarządzenie nr 21/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację terenu sportowo- rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69/21
zarządzenie nr 69/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości – zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w polityce rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli do realizacji operacji : „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarnii oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” dofinansowanie zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01117-6935-UM0211608/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.48.1683.2020 zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Toruniu.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 68/21
zarządzenie nr 68/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 67/21
zarządzenie nr 67/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/21
zarządzenie nr 20/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66/21
zarządzenie nr 66/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65/21
zarządzenie nr 65/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/21
zarządzenie nr 64/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.03.05.02-04-0002/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.2.Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UM WR.431.1380.2021 o dofinansowanie refundacji Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63/21
zarządzenie nr 63/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości – zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w polityce rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli do realizacji operacji : „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” dofinansowanie zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01134-6935-UM0211563/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.3.1700.2020 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Toruniu.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/21
zarządzenie nr 19/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację terenu sportowo- rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/21
zarządzenie nr 62/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/21
zarządzenie nr 18/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/21
zarządzenie nr 61/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w polityce rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka — prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych". W związku z rozstrzygnięciem naboru 312020/RFI na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, pozytywna rekomendacje Komisji do sprawa Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymał wniosek: „Doposażenie placu zabaw i modernizacja terenu sportowego - rekreacyjnego w Sołectwie Olimpin" Teren o łącznej powierzchni 1,57 ha (nr działek 234/1,235/1,236/1,238/1). Cały obszar działek przeznaczony jest pod działalność rekreacyjno-sportową. Obecnie znajduje się tam kilka urządzeń na placu zabaw oraz mini boisko do piłki nożnej i do piłki siatkowej. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca: modernizacja obecnego placu zabaw dla dzieci i stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca: modernizacja obecnego placu zabaw dla dzieci i stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca: modernizacja obecnego placu zabaw dla dzieci i stworzenie „Placu Zabaw Dla Malucha" ( zakup 10 nowych urządzeń) oraz miejsca do uprawiania sportu-piłki nożnej ( wymiana nawierzchni boiska i zabezpieczeniem przed kretami, zakup ławek)."
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/21
zarządzenie nr 60/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 59/21
zarządzenie nr 59/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r., wydatków na finasowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 58/21
zarządzenie nr 58/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 57/21
zarządzenie nr 57/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 56/21
zarządzenie nr 56/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze przetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonych w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 55/21
zarządzenie nr 55/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 36/39, położonej w Tarkowie Dolnym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 54/21
zarządzenie nr 54/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 53/21
zarządzenie nr 53/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 50/21
zarządzenie nr 50/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 52/21
zarządzenie nr 52/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji rachunkowej oraz procedur kontroli finansowej w polityce rachunkowości dla budżetu gminy Nowa Wieś Wielka i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania będącego treścią umowy. Umowa Nr 68G/1/2021/RFRD z dnia 11 czerwca 2021 roku o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ”
Status obowiązujące