W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 12/24
zarządzenie nr 12/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/24
zarządzenie nr 4/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0+000,00 do km 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/24
zarządzenie nr 11/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/24
zarządzenie nr 10/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/24
zarządzenie nr 9/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 8/24
zarządzenie nr 8/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/24
zarządzenie nr 7/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 3/24
zarządzenie nr 3/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/24
zarządzenie nr 6/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/24
zarządzenie nr 5/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 - 2026
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/24
zarządzenie nr 4/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2024 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/24
zarządzenie nr 2/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1/24
zarządzenie nr 1/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 3/24
zarządzenie nr 3/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/24
zarządzenie nr 2/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1/24
zarządzenie nr 1/24
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, c) pomocy społecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 89/23
zarządzenie nr 89/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: „Kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa”, „Kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ulica Potokowa”, „Sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej”, „Sieci wodociągowej w Kobylarni ulice: Kwiatowa, Zajęcza, Sarnia i Bocianowa”, „Sieci wodociągowej na działce nr 37 i 27/18 w Prądocinie”, „Sieci wodociągowej na działce nr 51/1 na ul. Długiej w Nowej Wsi Wielkiej”, „Sieci wodociągowej na działkach nr 181/2, 116/21, 116/29, 116/24 w Prądocinie”, „Sieci wodociągowej na działkach nr 248 i 30/26 w Nowym Smolnie”, „Sieci wodociągowej na działce nr 9/4, 33/30 w Olimpinie”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 88/23
zarządzenie nr 88/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/23
zarządzenie nr 87/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 202/11, położonej w Prądocin
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86/23
zarządzenie nr 86/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 202/17, położonej w Prądocin
Status obowiązujące