W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 8/23
zarządzenie nr 8/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/23
zarządzenie nr 7/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/23
zarządzenie nr 6/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/82, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/23
zarządzenie nr 5/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/23
zarządzenie nr 4/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2023 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 3/23
zarządzenie nr 3/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/23
zarządzenie nr 2/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1/23
zarządzenie nr 1/23
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, c) pomocy społecznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 71/22
zarządzenie nr 71/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 70/22
zarządzenie nr 70/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 224, położonej w Kobylarni
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69/22
zarządzenie nr 69/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych powstałych w wyniku przebudowy napowietrznej linii SN-15kV na kablową w miejscowości Kobylarnia na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 68/22
zarządzenie nr 68/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 67/22
zarządzenie nr 67/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, położonej w Kolankowie, przeznaczonej do zbycia w ramach regulacji odszkodowania
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66/22
zarządzenie nr 66/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 65/22
zarządzenie nr 65/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 392, 393, 394, 395, 396 i 397, położonej w Prądocinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 64/22
zarządzenie nr 64/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: „Sieci wodociągowej w Prądocinie przy ul. Letniskowej i Prostej” oraz „Sieci kanalizacji sanitarnej w Prądocinie przy ul. Letniskowej i Prostej”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 63/22
zarządzenie nr 63/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 62/22
zarządzenie nr 62/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 61/22
zarządzenie nr 61/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powołania komisji do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 60/22
zarządzenie nr 60/22
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: „Sieci wodociągowej na działce nr 6/7, 14/10 w Nowej Wiosce oraz nr 91/43 w Tarkowie Dolnym”, „Sieci wodociągowej na działce nr 71/2 w Kolankowie”, „Sieci wodociągowej na działce nr 216/3, 237/5, 233/1, 219 w Prądocinie”, „Sieci wodociągowej na działce nr 38/15, 38/25 w Olimpinie”, „Sieci wodociągowej na działce nr 14/1, 21/21, 21/22, 21/17, 23/42 w Kobylarni”
Status obowiązujące