W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXVIII/372/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2021 r. poz. 1073) uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3238

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy  Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych” w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 

Uzasadnienie



Rada Gminy Nowa Wieś Wielka, działając na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze), uchwala Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych (Regulamin ROD). Gmina Nowa Wieś Wielka w ramach dotacji celowych dla ROD będzie wspierać finansowo przedsięwzięcia służące realizacji celu publicznego związanego z  zadaniem własnym gminy, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r.  poz. 1073), który stanowi, iż organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD. W związku z powyższym dotacja celowa dla ROD będzie udzielana na przedsięwzięcia polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej ROD zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Udzielenie dotacji uzależnione będzie od dostępności w danym roku środków finansowych w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka.
Projekt uchwały w dniu 26 maja 2022 r.,  w trybie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.), został zgłoszony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Bydgoszczy, który w terminie 14 dni nie przedłożył propozycji zmian.

-------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079.

Załączniki

Powiadom znajomego