W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVIII/264/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.1) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, wprowadza się następujące zmiany:

a)      dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów, rozchodów budżetu i kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2021, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

b)      dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

c)      dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, wprowadzonej uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2021, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. 
W załączniku wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące inwestycje:
-  „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw    i Pomorza 2.0”  w wysokości 29.998,10 zł - kontynuacja programu realizowanego od 2018 r.,
- „Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie” w wysokości   748.171,83 zł,
 - „Budowa ulicy Malinowej-pieszojezdni wraz z studniami  chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza”  w wysokości 214.331,70 zł,
- „Projekty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i drogowych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”  w wysokości 158.972,00 zł.
Inwestycje będą realizowane w latach 2021-2022 przy czym limit wydatków na 2022 rok zostanie ustalony  po  wykonaniu zadań w 2021 roku.
Zmieniono nazwę inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni” na „Budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich  w Jakubowie i Nowym Smolnie” w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 01117-6935-UM0211608/20 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim   z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało przeniesione z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem  środków unijnych.
Przychody budżetu w wysokości 13.095.456,14 zł  zastąpiono kwotą 12.971.468,39 zł, w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 123.987,75 zł.  Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą. 

Załącznik nr 1 - WPF

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 3 - Objaśnienia

Załączniki

Powiadom znajomego