W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVII/262/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2021r., WIR.II.743.4.105.2020.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Postanawia się przekazać skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2021 r., WIR.II.743.4.105.2020.JS, kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, doręczoną do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 30 czerwca 2021 r., na uchwałę Nr XX/197/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo II” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5227),  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz udzielić odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, według treści jak w załączniku nr 2 do uchwały, i przekazać ją wraz ze skargą (załącznik nr 1) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. 

§ 2. 1. Do przekazania skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. 

   2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może ustanowić pełnomocników procesowych.

 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę Nr XX/197/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo II” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5227).  W dniu 30 czerwca 2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wniósł za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na w/w uchwałę zaskarżając ją w całości z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa, tj. art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu obowiązującym w dacie sporządzenia w/w planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi (w niniejszej sprawie organem tym jest Rada Gminy Nowa Wieś Wielka) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swojej właściwości może postanowić o jej uwzględnieniu do dnia rozpoczęcia rozprawy, albo nie uwzględnić skargi. W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na przedmiotową skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

Załącznik - odpowiedź na skargę

Załączniki

Powiadom znajomego