W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXIV/237/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.”
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) i art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
   § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kobylarnia.

    § 2. Granice obszaru objętego planem przedstawione zostały na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 3. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
UZASADNIENIE

Wskazany w uchwale teren jest objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2001-2007. Upływ czasu, zmieniające się oczekiwania i możliwości realizacji inwestycji oraz rozwój wyraźnie wskazują na potrzebę dokonania zmian w obowiązujących planach. Teren wskazany w uchwale generalnie stanowi własność lub użytkowanie wieczyste przedsiębiorstwa Kobylarnia S.A. Firma zamierza na nim wybudować wytwórnię masy bitumicznej, w części maksymalnie oddalonej od zabudowy mieszkaniowej. Przeprowadzona zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiza wykazała, że w celu umożliwienia realizacji celów na omawianym obszarze uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowana zmiana jest zbieżna z polityką przestrzenną określoną w uchwale Nr XXI/205/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem planu wynosi ok. 10 ha.

Powiadom znajomego