W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLVI/453/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r., WIR.II.743.4.56.2022.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 54 § 1 i § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 259), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Postanawia się przekazać skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r., WIR.II.743.4.56.2022.JS, kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, doręczoną do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 24 lutego 2023 r., na uchwałę Nr XXXVII/371/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.” (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2873), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz udzielić odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego według treści jak w załączniku nr 2 do uchwały, i przekazać ją wraz ze skargą (załącznik nr 1) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. 

§ 2. 1. Do przekazania skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może ustanowić pełnomocników procesowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W związku ze skargą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. na uchwałę Nr XXXVII/371/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.” (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2873), konieczne jest podjęcie uchwały w zakresie wszystkich czynności, które należy wykonać zgodnie z przepisem art. 54 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Załączniki

Powiadom znajomego