W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Informacja o pozyskiwanych przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka środkach zewnętrznych w 2020 roku

Perspektywa finansowa 2014-2020
Gmina Nowa Wieś Wielka w 2020 roku aplikowała z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz placu zabaw na dz. nr 21/18, w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i podpisano Umowę o dofinansowanie tego Projektu. Kwota pomocy to 202 679,00 zł.  

Wnioskowano o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie pn. „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach Gminy Nowa Wieś Wielka- Lirenki i Brzozowiacy.”  Wnioskowana kwota pomocy to 31.815,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  wnioskowano także o wsparcie dla działania pn. „ Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka. Wnioskowana kwota pomocy to 159.274,00 zł. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
27 września 2020 podpisano umowę na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”, na kwotę wsparcia 583.429,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to 1.857.209,99 zł.

Otrzymano dofinansowanie dla działania pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” w kwocie 1.335.550,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to 2.690.780,00 zł.

Złożono wnioski o dofinansowanie dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie” na kwotę 509.721,98 zł, dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie”, na kwotę 508.500,70 zł, dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie”, na kwotę 1.588.270,36 zł oraz dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie”, na kwotę 1.085.818,51 zł.  Otrzymano 50% wsparcia dla realizacji zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie”. Zadanie związane z budową nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie jest na liście rezerwowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Na podstawie Umowy z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymano dofinansowanie pochodzące ze środków RFRD dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej wraz z kanalizacją deszczową w Nowej Wsi Wielkiej” o długości od 0,000 do 0,390”. Kwota otrzymanego wsparcia to 452 468,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Otrzymano 1.018.177,00 zł bezzwrotnego wsparcia pochodzącego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Otrzymano 1.500.000,00 zł wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na działanie pn. ”Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej wyposażonego w samoczynny system przejazdowy przez tory 1 i 2 w km 0,985 linii kolejowej nr 201 na szlaku Nowa Wieś Wielka- Bydgoszcz Emilianowo, na działce nr ew. 116/3 – obręb 0011 Nowa Wieś Wielka”.  Wnioskowano o wsparcie w ramach RIFL dla działań pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz placu zabaw na dz. nr 21/18,w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka”, oraz dla działania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 
w Brzozie” – nie otrzymano wsparcia na dwa ostatnie działania ze względu na możliwość dofinansowania tylko jednej priorytetowej inwestycji.

Edukacja
W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach, samorząd wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki w ramach  Programu grantowego realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.Otrzymano wsparcie w kwocie 70.000 zł.

Zawarto umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach”, w ramach programu Zdalna Szkoła +, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Otrzymano wsparcie w kwocie 55.000 zł.

We współpracy ze Szkołą Podstawową w Brzozie aplikowano o środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na Projekt pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”. Uzyskano wsparcie w kwocie 207.000,00 zł.

Otrzymano darowiznę finansową od Fundacji Grupy PERN, w kwocie 100. 000,00 zł na cel  pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz placu zabaw na dz. nr 21/18, w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka”.

Na podstawie Uchwały Nr 51/2236/20 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego zwiększono kwotę dofinansowania do zrealizowanej inwestycji pn. ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka”. Gmina oczekuje na przelew środków w kwocie 49.358,00 zł.

Odpowiadając na ogłoszony z końcem 2020 roku nabór wniosków w ramach Działania 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna  w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, aplikowano o środki finansowe dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. Wnioskowana kwota wsparcia to 259.025,15 zł. Projekt jest w trakcie oceny formalnej.

Gmina Nowa Wieś Wielka w 2020 r. aplikowała o środki w wysokości – 9.716.086,70 zł.

Powiadom znajomego