W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Informacja o pozyskanych przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka środkach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020

Członkostwo w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są narzędziem wspierania przedsięwzięć środkami z Unii Europejskiej, gwarantowało nam możliwość ubiegania się o środki w wysokości wynikającej z liczby mieszkańców naszej Gminy. W przypadku inwestycji kwota ta to 1.554.474 Euro, czyli około 6.528.790,80 zł (wielkość ta zmienia się w zależności od przyjętego do rozliczeń kursu walut). Postanowiono aplikować o te środki w stosunku do dwóch zadań: modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy przedszkola.

Oczyszczalnia ścieków
Pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 4.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość projektu to 9.442.671,97 zł, a otrzymane dofinansowanie to kwota 4.556.476,16 zł, co stanowi 48,36 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.  Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie wymogów określonych w przepisach prawa polskiego i w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej oraz umożliwienie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy. Zakończenie tej inwestycji umożliwi podłączenie poprzez kolektory tłoczno-grawitacyjne innych miejscowości położonych na terenie naszej Gminy, szybkie skanalizowanie Prądocina i zamknięcie oczyszczalni ścieków w Dziemionnie, która aktualnie obsługuje tereny położone w jej pobliżu.
 
Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie
Podpisaliśmy także umowy na realizację projektu zintegrowanego, będącego połączeniem dwóch projektów powiązanych ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. Formuła projektu zintegrowanego została narzucona jako obowiązująca wszystkich, którzy chcieli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji, rozbudowy lub budowy przedszkoli. Nasz projekt infrastrukturalny pod nazwą: Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza, Gmina Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.982.300,00 zł, co stanowi 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, a całkowita wartość projektu wyniosła 7.478.400 zł. Połączony z nim projekt  pod nazwą: Mali przedszkolacy duże możliwości, będący integralną częścią inwestycji dotyczącej budowy przedszkola, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  i  realizowany będzie po oddaniu do użytku nowego przedszkola w roku szkolnym 2018-20119 (od września 2018 r. – do sierpnia 2019 r.). Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 50 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka poprzez ich udział  w formach wsparcia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 114.235,43 zł, a otrzymane dofinasowanie to kwota 96.535,43 zł, stanowiąca 84,51% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Tym samym z puli środków w wysokości 1.554.474  Euro „przyznanych na inwestycje” naszej Gminie pozyskaliśmy 1.508.755 Euro -  1.054.474 Euro na oczyszczalnię ścieków i 454.281 Euro na przedszkole. Stanowi to 97,06 % tych środków. Podjęliśmy działania, by pozyskać na potrzeby naszej Gminy również pozostałe, z przyznanej nam puli środków 45.719 Euro (około 192.019 zł) na kolejne zadanie inwestycyjne – termomodernizcję budynku wielofunkcyjnego w Brzozie.

Termomodernizacja
W związku z tym Gmina Nowa Wieś Wielka w sierpniu 2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskowana kwota dofinansowania to 197.995,27 zł, a całkowita wartość zadania kształtuje się na poziomie 749.179,31 zł.

Zakończono pozytywne rozpatrywanie naszego wniosku, co w efekcie pozwoliło nam osiągnąć 100 % wykorzystanie puli środków przyznanych naszej Gminie w obszarze ZIT BTOF w ramach RPO, czyli na inwestycje. W dodatku zadania te zostaną zrealizowane w terminach umożliwiających wszystkim partnerom rozliczenie się ze strukturami Unii Europejskiej z przyznanych Polsce funduszy zgodnie z założonymi harmonogramami. Jesteśmy jedynym samorządem w naszym Województwie, któremu udało się tego dokonać.

We współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka aplikowano o środki zewnętrzne na projekty miękkie o łącznej wartości ponad 500.000,00 zł.

Gmina Nowa Wieś Wielka w 2019 r. rozliczyła pozyskane środki zewnętrzne za zrealizowane projekty inwestycyjne i miękkie w wysokości – 7.341.006,16 zł.

Powiadom znajomego