W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
Zbigniew Wiśniewski


Dane kontaktowe
tel.: (52) 320 68 68
adres e mail: wojt@nowawieswielka.pl

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


Wybrany na pierwszą kadencję 2024-2029, został zaprzysiężony 7 maja 2024 r.


Podstawowe zadania
1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady,
- określenie sposobu wykonania uchwał Rady,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- przygotowanie projektu budżetu oraz wykonanie budżetu Gminy,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
wykonywanie zadań zleconych ustawowo oraz powierzonych przez inne organa i jednostki w drodze porozumień, wnioskowanie o zwołanie sesji rady,
- wnioskowanie o zwołanie sesji rady,
- przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,
- wydawanie przepisów porządkowych w drodze uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki,
- współdziałanie z instytucjami i podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Gminy,
- składanie Radzie na każdej sesji ustnego sprawozdania ze sposobu wykonania uchwał oraz ze swojej działalności między sesjami,
- udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania powierzonym im mieniem,
- prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu mieniem Gminy,
- ustalanie zakresu spraw należących do Gminy, które Wójt może powierzyć sekretarzowi Gminy.


Uprawnienia
1. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
3. Wójt jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wójt może upoważnić na piśmie zastępcę wójta lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Wójt rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwał Rady, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
Określenie przez Wójta sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności ustalenie terminu, środków niezbędnych do wykonania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie.


Powiadom znajomego