W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 13/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego
Status obowiązujące

Treść

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.[1]) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 2), w związku z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXI/298/2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022, zarządzam, co następuje:


   § 1. Zaciągam w 2022 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 zł (słownie złotych: siedemset_pięćdziesiat_tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:   Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna”. 

   § 2. Zobowiązanie, określone w § 1, pokrywa się z dochodów własnych budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

   § 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2023-2027, w okresach kwartalnych.

   § 4. Ustalam zabezpieczenie spłaty w/w pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego, które będzie finansowane z udziałem środków finansowych pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW  w Toruniu, w tym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna”. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 932.500,00 zł. Kwota pożyczki w wysokości 750.000,00  zł zawarta jest w zaplanowanym deficycie budżetu na rok 2022.

                                                                                                                                                                  

 


 
[1]Dz.U. z 2021 r. poz. 1834,

2Dz.U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773,1927,1981 i 2270.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.[1]) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia                       27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2), w związku   z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXI/298/2021 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022, zarządzam,                co następuje:

 

   § 1. Zaciągam w 2022 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 zł (słownie złotych: siedemset_pięćdziesiat_tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:   Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa                         i Graniczna”. 

 

   § 2. Zobowiązanie, określone w § 1, pokrywa się z dochodów własnych budżetu gminy           z tytułu podatku od nieruchomości.

 

   § 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2023-2027, w okresach kwartalnych.

 

   § 4. Ustalam zabezpieczenie spłaty w/w pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego, które będzie finansowane z udziałem środków finansowych pochodzących z pożyczki                                 z WFOŚiGW  w Toruniu, w tym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna”. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 932.500,00 zł.         Kwota pożyczki w wysokości 750.000,00  zł zawarta jest w zaplanowanym deficycie budżetu na rok 2022.

                                                                                                                                                                  

 


 
[1]Dz.U. z 2021 r. poz. 1834,

2Dz.U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773,1927,1981 i 2270.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego