W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVII/255/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Emilianowo
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) i art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Treść

   § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Emilianowo.

   § 2. Granice obszaru objętego planu, przedstawione zostały na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 3. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym.

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIE


Wskazany teren w Studium w uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka jest opisany jako teren zabudowy produkcyjno-magazynowej lub usługowej, na którym przewiduje się urządzenie terminala intermodalnego. Obszar planu będzie zajmował grunty o powierzchni około 29 ha,  stanowiące głównie mienie  Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wniosek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Emilianowie w celu utworzenia terminala intermodalnego złożył Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Przeprowadzona zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiza wykazała, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego „terminal intermodalny” możliwa jest jedynie w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem wejścia  w życie planu  będzie uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne na gruntach Skarbu Państwa. Proponowany zakres sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zbieżny z polityką przestrzenną określoną w uchwale Nr XXI/205/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka. 

Załącznik nr 1 - Mapa

Załączniki

Mapa pdf, 1.37 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego