Zarządzenia WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu z 2016 roku