Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVIII/294/18
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 marca 2018


w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm. ), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka uchwala się, co następuje:


§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Nowa Wieś Wielka dokonuje się podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka i tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. Na ustalony podział Gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.130), wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli do 1 kwietnia 2018 r.
Uchwałą Nr XXI/180/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012 r. Gmina Nowa Wieś Wielka podzielona jest na 15 okręgów wyborczych.
Jak zaznaczyła Państwowa Komisja Wyborcza, „jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi określającą takie same ich granice, jak obowiązujące dotychczas”.
Rada Gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego wójta.
W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.
Należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo. Przy ustalaniu podziału rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych
w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,
w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art. 12 ust. 2 ustawy). Na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców Gminy wynosiła 9.638. 
Przy dokonywaniu podziału należy uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad w wyborach w 2018 roku, ustaloną przez wojewodę w trybie art. 373 Kodeksu wyborczego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy, zarządzeniem nr 40/18 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy ustalił, że do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka wybieranych będzie 15 radnych. Obwieszczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r., na podstawie art. 374 Kodeksu Wyborczego, zarządzenie Nr 40/18 podano do publicznej wiadomości i ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto Obwieszczenie podano do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy.


Załącznik - podział Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze (28kB) word


------------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz 1774 z dnia 2018-04-03

Opublikował: Szymon Giżycki (29 marca 2018, 08:57:36)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (19 kwietnia 2018, 11:57:34)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij