W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 97/21
zarządzenie nr 97/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/21
zarządzenie nr 30/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/21
zarządzenie nr 29/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w wolną sobotę w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 96/21
zarządzenie nr 96/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/21
zarządzenie nr 28/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
zarządzenie nr: 95/21
zarządzenie nr 95/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/21
zarządzenie nr 27/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie wymiaru i rozkładu czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 94/21
zarządzenie nr 94/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 390 i 391, położonej w Prądocinie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 93/21
zarządzenie nr 93/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej: „Sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w Brzozie”, „Sieci wodociągowej w ul. Długiej w Tarkowie Dolnym”, „Sieci wodociągowej na działce nr 91/5 i 91/6 w Dobromierzu”, „Ogrodzenia obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Brzozie”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 92/210
zarządzenie nr 92/210
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 91/21
zarządzenie nr 91/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia IV przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 90/21
zarządzenie nr 90/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 89/21
zarządzenie nr 89/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 88/21
zarządzenie nr 88/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia przetargu na dzierżawę użytków rolnych stanowiących mienie komunalne gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/21
zarządzenie nr 87/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/21
zarządzenie nr 87/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
zarządzenie nr: 25/21
zarządzenie nr 25/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/21
zarządzenie nr 24/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/21
zarządzenie nr 25/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
zarządzenie nr: 24/21
zarządzenie nr 24/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza
zarządzenie nr: 23/21
zarządzenie nr 23/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/21
zarządzenie nr 22/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarnii oraz modernizację stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86/21
zarządzenie nr 86/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86/21
zarządzenie nr 86/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
zarządzenie nr: 85/21
zarządzenie nr 85/21
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze bezprzetargowej, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Nowej Wsi Wielkiej
Status obowiązujące