W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXVI/249/21
uchwała nr XXVI/249/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVI/248/21
uchwała nr XXVI/248/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2020 rok
uchwała nr: XXVI/247/21
uchwała nr XXVI/247/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVI/246/21
uchwała nr XXVI/246/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXV/245/21
uchwała nr XXV/245/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXV/244/21
uchwała nr XXV/244/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXV/243/21
uchwała nr XXV/243/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
uchwała nr: XXV/242/21
uchwała nr XXV/242/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIV/241/21
uchwała nr XXIV/241/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIV/240/21
uchwała nr XXIV/240/21
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca