W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLIII/411/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Nowa Wieś Wielka
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 6801

§ 1.1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Nowa Wieś Wielka w wysokość:
1)      dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
2)      dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
2. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu określona w ust. 1 służy do ustalania wysokości zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXXIX/382/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2022 r. poz. 3824).

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od dnia 27 października 2022 r.

Uzasadnienie


W związku z nowelizacją art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, zmieniono zasady  zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa Rada Gminy w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201). Na podstawie w/w przepisu ustawy o transporcie drogowym Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.). Minimalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu osobowego wynoszą:
a) pojazd o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b) pojazd o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
Zmiana systemu zwrotu kosztów jest wsparciem dla rodziców, bez którego wielu z nich nie byłoby w stanie realizować dowozu swoich dzieci do placówek oświatowych.
Jednocześnie, w związku z tym, że art. 39a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe został zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2089) zmieniającej tą ustawę z dniem 27 października 2022 r., zasadne jest określenie mocy obowiązującej niniejszej uchwały również od dnia 27 października 2022 r., co w efekcie pozwoli na zwrot kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, od tej właśnie daty.

Powiadom znajomego