W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLIII/410/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 6800

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995), z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/285/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6530).


§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca upoważnił radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 za 1 dt (1decytona (dt) = 0,1 tony (t) = 1 kwintal (1 q) = 100 kg).
74,05 zł x    5 dt = 370,25 zł (od 1 ha gruntów rolnych)
74,05 zł x 2,5 dt = 185,13 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów) 
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy  o  podatku  rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżania cen skupu określonych w ust. 2  ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. 
50,00 zł  x    5 dt = 250,00 zł (od 1 ha gruntów rolnych)
50,00 zł  x 2,5 dt = 125,00 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów) .

Powiadom znajomego