W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIX/383/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia
na podstawie Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia, w brzmieniu określonym jak w odpisie, stanowiącym załącznik do niniejsze uchwały.


§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody projekt uchwał sejmiku województwa o zmianie obszaru  chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy. Na tej podstawie pismem znak: ŚG- II.7122.1.9.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. Pani Aneta Jędrzejewska, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wystąpiła o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia. Zmiany dotyczą obszarów, dla których wprowadzono odstępstwa od zakazów zawartych w § 5 pkt 3 i 7 uchwały zmienianej, poprzez określenie dodatkowych współrzędnych punktów załamania granic (L.p. 21-27, 39-42, 49-53, 116-120).   

Powiadom znajomego