W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIX/379/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305 ze zm.²), w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2021 r. poz. 1073) uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 3822

§ 1. W „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych”, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/372/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3238) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 7,

2) w § 8 uchyla się ust. 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 

 

UZASADNIENIE


W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zgłoszonymi przy wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XXXVIII/372/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3238), Rada Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach swoich kompetencji dokonuje zmian w przedmiotowej uchwale, uznając za zasadne uwagi zgłoszone przez organ nadzoru.  

 

Powiadom znajomego