W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXVII/369/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 140/22, położonej w Dobromierzu, wydzielonej pod drogę wewnętrzną
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej  oznaczonej jako działka ew. nr  140/22 o pow. 0,1089 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobromierz, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą Nr BY1B/00057660/5,  stanowiącej własność osoby  fizycznej.   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie


Z wnioskiem o  nieodpłatne  przekazanie  na rzecz  Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr  140/22 o pow. 0,1089 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobromierz, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą Nr BY1B/00057660/5,  zwróciła się jej  właścicielka.
Działka zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dobromierz Górny”, uchwalonym uchwałą NR XLIII/377/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 3479) została wydzielona pod drogę wewnętrzną symbol w planie 4 KDW do obsługi wydzielonych działek przeznaczonych we wskazanym planie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabycie przedmiotowej drogi  umożliwi Gminie   zaspokojenie  zbiorowych potrzeb wspólnoty, uregulowanych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2  i pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a przywołanej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nieodpłatne  nabywanie nieruchomości.

Powiadom znajomego