W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXVII/368/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Olimpinie, wydzielonej pod drogi wewnętrzne
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. nr 24/16 o pow. 0,0554 ha, nr 24/17 o pow. 0,0394 ha i nr 24/18 o pow. 0,2950 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00055467/8,  stanowiącej własność osób  fizycznych.   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie


Z wnioskiem o nieodpłatne  przekazanie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 24/16 o pow. 0,0554 ha, nr 24/17 o pow. 0,0394 ha i nr 24/18 o pow. 0,2950 ha, (łączna pow. 0,3898 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Olimpin, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00055467/8, zwrócili się jej  współwłaściciele. Działki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”, uchwalonym uchwałą Nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3485), są przeznaczone pod drogi wewnętrzne o symbolach w planie odpowiednio: 11 KDW, 17 KDW i 13 KDW. Nabycie przedmiotowych  dróg umożliwi Gminie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty uregulowanych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2  i pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a przywołanej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nieodpłatne  nabywanie nieruchomości.

Powiadom znajomego