W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXI/297/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na  lata  2022-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§  2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.                                           

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna   do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza  rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Z1 - WPF

 

Z2 - Wykaz przedsięwzięć

 

Z3 - Objaśnienia

Załączniki

Z1 - WPF pdf, 553 kB

Powiadom znajomego