W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXI/295/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, wprowadza się następujące zmiany:
a)      dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu,  kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2021, zgodnie  z załącznikiem nr 1 do uchwały,
b)      dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, natomiast załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, wprowadzonej uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2021, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.
Przychody budżetu w wysokości 11.877.280,74 zł zastąpiono kwotą 11.052.602,83 zł. Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą. 

Z1 - WPF

 

Z2 - Wykaz przedsięwzięć

 

Z3 - Objaśnienia

Załączniki

Z1 - WPF pdf, 545 kB

Powiadom znajomego