W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXI/293/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm. ) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.250,00 zł (słownie: dziesięćtysięcy_dwieście_ pięćdziesiąt 00/100),
2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.150,00 zł (słownie: trzytysiące_sto_pięćdziesiąt 00/100),
3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie  4.020,00 (słownie: czterytysiące_dwadzieścia 00/100),
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie  2.050,00 (słownie: dwatysiące_pięćdziesiąt 00/100).

§ 2. Wójtowi, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługuje nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Zasady wynagradzania wójta określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które uzależnia wysokość kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego m.in. od liczby mieszkańców gminy. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem (tabela I Stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw) w gminach do 15 tysięcy mieszkańców określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości:
1)      wynagrodzenie zasadnicze do 10 250,00 zł,
2)      stawka dodatku funkcyjnego do 3 150,00 zł.
Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, jest dodatek za wieloletnią pracę, tzw. dodatek stażowy. Art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny, który jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia. Na podstawie § 6 w/w rozporządzenia dodatek specjalny przysługuje w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Powiadom znajomego