W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVIII/266/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:
Uwagi Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 4710

§  1.  W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/165/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.3798), w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych w następujący sposób, nie rzadziej niż:
1)      odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych):
a)    raz na dwa tygodnie  z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
b)   raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
2)      odbiór odpadów segregowanych, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło z terenów nieruchomości zamieszkałych - raz w miesiącu;
3)      odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
a)      w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
b)      w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych.”.     

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UzasadnienieNa podstawie art. 4 ustawy ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowiący akt prawa miejscowego. Ze względu na budowę osiedla bloków mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka konieczna jest zmiana regulaminu dostosowującego jego zapisy do aktualnego stanu prawnego w zakresie zwiększenia częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz bioodpadów z budynków wielolokalowych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.             

Powiadom znajomego