W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVII/261/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2292 ze zm.), w „Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.”, stanowiącym załącznik do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przez ekologiczne urządzenie grzewcze należy rozumieć pompy ciepła, kotły: gazowe, olejowe, elektryczne, na biomasę, z założeniem, że kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania klasy 5 określone w normie PN-EN 303-5 lub równoważnej, a kotły na paliwa płynne oraz pompy ciepła o mocy do 70 kW muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A.”, 

2)      § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności według daty wpływu. Nabór wniosków będzie następował od stycznia do września danego roku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku decydująca będzie data wpływu uzupełnienia.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 
Uzasadnienie


Ze względu na wprowadzenie uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko – pomorskiego, która nakazuje wymianę starych kotłów węglowych i ogranicza możliwość stosowania paliwa stałego (węgla), a także podjęcie decyzji o wycofaniu dofinansowania na kotły węglowe przez NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Toruniu, w/w czynniki wpłynęły na dokonanie zmian w Regulaminie. Ze względu na dostępne środki w budżecie gminy w obecnym roku kalendarzowym oraz duży udział  dotacji z programu „Czyste powietrze” okres składnia wniosków został wydłużony do września danego roku. 

Powiadom znajomego