W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVII/260/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Nowa Wieś Wielka
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 124/4, o pow. 0,0239 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Brzoza, stanowiącą własność Gminy Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00100821/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 124/7, o pow. 1,1858 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Brzoza, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00051045/6, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UzasadnienieZ wnioskiem o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka ew. nr 124/4 o pow. 0,0239 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00100821/9, zwróciła się właścicielka nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 124/7 o pow. 1,1858 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00051045/6, obydwie położone w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka. Działka ew. nr 124/7 została pozbawiona dostępu do drogi publicznej w wyniku wcześniejszego wydzielenia z niej działki nr 124/4. Po wydzieleniu działki ew. nr 124/4, w której wbudowane są gminne urządzenia infrastruktury technicznej, Gmina Nowa Wieś Wielka nabyła przedmiotową nieruchomość. Sytuacja ta spowodowała, jak wskazano wyżej, że działka ew. nr 124/7 została bez dostępu do drogi publicznej.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie obciążanie nieruchomości na rzecz innych właścicieli prawami rzeczowymi

Powiadom znajomego