W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVII/259/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej w drodze bezprzetargowej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej,  oznaczonej jako działka ew. nr 327/4 o pow. 0,047 ha  przylegającej do nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 327/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00062815/5, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, na poprawienie warunków zagospodarowania wskazanej nieruchomości przyległej.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


Z wnioskiem o nabycie nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka ew. nr 327/4 o pow. 0,0470 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00062815/5, zwrócił się właściciel nieruchomości przyległej   oznaczonej jako działka ew. nr 327/1, objętej księgą wieczystą Nr BY1B/00130393/8. Grunt położony jest wzdłuż torów kolejowych, nie jest użytkowany jak również nie jest włączony w ciąg komunikacyjny ulicy Kolejowej w Nowej Wsi Wielkiej. Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1900), jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, to jej zbycie może nastąpić w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a takie przesłanki zachodzą  w powyższej sprawie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie nieruchomości.

Powiadom znajomego