W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXV/244/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 19 maja 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. ze zm. ), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710) oraz § 3 uchwały Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4729 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie, dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w kościele parafialnym w Brzozie, który jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

UzasadnieniePodjęcie uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  budowlanych przy zabytku wynika z przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotowanie w/w prac i robót przy zabytkach wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy, przyczynia się do zachowania zasobów kulturowych Gminy Nowa Wieś Wielka. Wsparcie w/w zadania ze strony Gminy w postaci dotacji celowej jest w pełni uzasadnione.

Powiadom znajomego