W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

LX/562/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2024 r.
na podstawie Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1936

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie


Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
rada gminy corocznie do dnia 31 marca określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Celem działań podejmowanych przez gminę ma być ograniczenie bezdomności zwierząt. Według ustawodawcy istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. W związku z tym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2024 r.”, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań, jak:
1)      zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2)      opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3)      odławianie bezdomnych zwierząt,
4)      sterylizacja zwierząt,
5)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6)      usypianie ślepych miotów,
7)      wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
9)      działania informacyjno - edukacyjne.
Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals Oddział Kujawsko-Pomorski, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Załączniki

Powiadom znajomego