W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

LX/561/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2026”
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§1. Przyjmuje się  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2026”, stanowiący załącznik do uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 17 nakłada na poszczególne szczeble administracji samorządowej wymóg sporządzenia wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma określać przede wszystkim cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Sporządzony Program ochrony środowiska jest spójny z dokumentami wyższego szczebla, do których należą:
-        Polityka ekonomiczna państwa,
-        Program ochrony środowiska województwa kujawsko -pomorskiego,
-        Program ochrony środowiska dla powiatu bydgoskiego,
Projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 699/2024 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego