W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

LX/560/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Bydgoskiego gruntu pod ścieżką rowerową
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. ), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża  się zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze umowy darowizny od Powiatu Bydgoskiego gruntu pod ścieżką rowerową, w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, gminie Nowa Wieś Wielka, oznaczone jako działki ewidencyjne:
- nr 37/10 o pow. 0,0346 ha, nr 40/10 o pow. 0,0260 ha i nr 40/12 o pow. 0,0225 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta numer BY1B/00189810/6,
- nr 41/16 o pow. 0,0420 ha, nr 319/10 o pow. 0,0659 ha, nr 319/12 o pow. 0,0560 ha i nr 49/3 o pow. 0,1338 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta numer BY1B/00189809/6,
- nr 41/18 o pow. 0,0048 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta numer BY1B/00201693/0,
- nr 319/8 o pow. 0,0026 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta numer BY1B/00189795/4,
- nr 51/1 o pow. 0,0069 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta numer BY1B/00189807/2.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e


Uchwałą Nr 401/XLII/23 z dnia 13 września 2023 r. Rada Powiatu Bydgoskiego wyraziła zgodę na  przekazanie stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 ustawy  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bydgoskiego wymienionych w  § 1 uchwały zajętych pod ścieżkę rowerową,  w drodze darowizny na   rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka.
Nabycie przedmiotowych nieruchomości, umożliwi Gminie   zaspokojenie  zbiorowych potrzeb wspólnoty, uregulowanych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2  i pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a przywołanej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym  nabywanie nieruchomości.                                                                   

Powiadom znajomego