W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

LVI/531/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Wsi Wielkiej
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) i art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8453

§ 1. W uchwale Nr L/380/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4523), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się ust. 6,
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Odwołanie członka Zespołu, którego udział w składzie Zespołu jest obligatoryjny, skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu, przedstawiciela tego samego podmiotu, w drodze zarządzenia Wójta.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie


W związku z wnioskiem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe z dnia 17 listopada 2023 r., Znak:4034-1.Pa.469.2023, konieczne jest dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr L/380/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Wsi Wielkiej, zgodnie z zawartymi w w/w wniosku zastrzeżeniami Prokuratora. 

Powiadom znajomego