W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

L/476/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, wprowadza się następujące zmiany:
a)      dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz wydatków majątkowych dla roku 2023, zgodnie   załącznikiem  Nr 1 do uchwały,
b)      dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
c)      dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, wprowadzonej uchwałą Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2023, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. 
W załączniku Nr 2, stanowiącym wykaz przedsięwzięć, dokonano następujących zmian:
a)      działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”- w związku z podpisanym aneksem  do umowy dotacyjnej n WCF-I.433.UE.476/2018 z Województwem Kujawsko-Pomorskim  ustalona wysokość dotacji na rok 2023 wyniosła 177,72 zł. Zaplanowany limit wydatków na  2023 rok został zmniejszony z kwoty 400,00 zł do kwoty 177,72 zł.
b)      „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Nowe Smolno”- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków z kwoty 1.208.855,64 zł do kwoty 1.002.227,64 zł.
c)      „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa) –  łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł, z kwoty  1.320.000,00 do kwoty 1.420.000,00 zł .
d)     „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni”- łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zwiększony o kwotę             200.000,00 zł, z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.
e)      „Budowa kanalizacji  sanitarnej w Prądocinie (ulice Leśna, Plażowa)”- łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit wydatków na 2023 rok został zmniejszony o kwotę 58.000,00 zł, z kwoty 180.000,00 zł do kwoty   122.000,00 zł.    
Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.„Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”- zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosi 20.000,00 zł a na 2024 rok wynosi  70.000,00 zł.
Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 14.058.604,57 zł zastąpiono kwotą 13.476.707,17 zł w związku ze zmniejszeniem kredytu  z kwoty 1.841.000,00 zł do kwoty 1.259.102,60 zł przy zadaniu inwestycyjnym pn.„Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką   z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551 C”.
Kwota długu została zaktualizowana we wszystkich latach objętych prognozą.

Załączniki

Z1 - WPF pdf, 553 kB

Powiadom znajomego