W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

L/475/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Brzozie
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia gminnego, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 264/2 o pow. 0,8100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00004603/2, położonej w obrębie ewidencyjnej Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Z wnioskiem o nabycie części nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 264/2 o pow. 0,8100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00004603/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Brzoza - ul. Bydgoska część południowa”, uchwalonym  uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXVI263/05 z dnia 6 maja  2005 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 72 poz. 1378), przeznaczonej na cele: tereny rolne, łąki, pastwiska, nieużytki, oczyszczalni ścieków i tereny dróg wewnętrznych - symbole w planie odpowiednio R3, K1 i KDW4, w imieniu obecnego dzierżawcy Towerlink Poland Sp. z o.o. zwrócił się Pan Jakub Fronczak, pełnomocnik Spółki. Na części przedmiotowej działki na powierzchni około 0,0225 ha wybudowana jest wieża telefonii komórkowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami. Dokładana powierzchnia zajętego gruntu będzie znana po  dokonaniu podziału geodezyjnego. Teren pod omawianą działalność dzierżawiony jest od Gminy od  20 września 1997 r. Stosownie do przepisu art. 37 § 3 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344), w brzmieniu „zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.”, rada gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu o zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W związku z tym, iż w przedmiotowej sprawie zachodzą wskazane okoliczności upoważnia to do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie nieruchomości.

Powiadom znajomego