W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

L/473/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm. ), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, V edycja: Rozwój Stref Przemysłowych.

§ 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2024 rok w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej zostaną określone w  umowie zawartej  pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a  Powiatem Inowrocławskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka wyraża zgodę na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, V edycja: Rozwój Stref Przemysłowych, poprzez udzielenie w roku 2024 pomocy finansowej na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Zadanie i środki finansowe w kwocie 200.000 zł będą ujęte w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023-2030 w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Realizacja ww. zadania wpłynie na poprawę ruchu drogowego i zapewni większe bezpieczeństwo poruszania się po drogach mieszkańcom naszej Gminy.
Podjęcie uchwały pozwoli Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka na zawarcie stosownej umowy z Powiatem Inowrocławskim.
Z przepisów ustawy o finansach publicznych wynika, że;
¾      art. 216 ust. 2 pkt 5 wydatki jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
¾      art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

Powiadom znajomego